Skip to content Skip to footer

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 • Dla kogo jest dedykowane to dofinansowanie?
 • Jaki jest możliwy poziom dofinansowania?
 • Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 • Dla kogo jest dedykowane to dofinansowanie?
 • Jaki jest możliwy poziom dofinansowania?
 • Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS?

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspierających rozwój kompetencji i  przekwalifikowanie osób pracujących. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby już pracujące, z powodu nieadekwatnych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniających się przedsiębiorstw.

Regularnie szkolona kadra to gwarancja sukcesu w biznesie horeca. 

Środki można pozyskać na wszystkie nasze szkolenia

Ważną informacją jest fakt, że po decyzji o udzieleniu dofinansowania Urząd Pracy opłaci z góry wszystkie wnioskowane środki na zamówione szkolenie. Dzięki temu właściciel firmy nie musi angażować swoich środków czekając na ich refundację.

Dla kogo jest dedykowane to dofinansowanie oraz jaki jest możliwy poziom dofinansowania?

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa z branży horeca restauracje, kawiarnie, firmy cateringowe i hotele, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowę o pracę. Mogą to być wszystkie dostępne w naszej ofercie szkolenia lub szkolenia, których zakres dostosujemy dokładnie do potrzeb Twojej firmy. Pamiętaj, że mamy możliwość stworzenia szkoleń dedykowanych Twojej firmie. Współpracują z nami najlepsi szkoleniowcy i praktycy w Polsce.

Jaki jest możliwy poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS?

 1. Zadzwoń do swojego Urzędu Pracy i zapytaj o KFS i najbliższy nabór albo skorzystaj z formularza widocznego na dole tej strony lub wyślij do nas wiadomość na adres dofinansowania@akademiahoreca.com. Sprawdzimy dla Ciebie terminy najbliższych naborów do programu,

W wiadomości proszę napisz:

– imię i nazwisko reprezentanta firmy

– numer telefonu

– miejscowość prowadzenia firmy

– nazwę restauracji, hotelu

– numer NIP

 1. Pomożemy w wypełnieniu formalności – bezpłatnie.
 2. Opracujemy szczegółowy plan szkoleniowy na postawie Twoich potrzeb i oczekiwań
 3. Składasz wniosek w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez Urząd Pracy
 4. Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy w sprawie finansowania kształcenia ustawicznego ze środków KFS
 5. Dokonujesz płatności w chwili otrzymania środków z Urzędu Pracy
 6. Realizujemy szkolenia w wybranych przez Ciebie terminach. Pieniądze pozyskane z funduszu są do wykorzystania w bieżącym roku.
 7. Kompletujemy dokumenty do rozliczenia szkolenia w Urzędzie Pracy: certyfikaty Pracowników, umowa z nami, potwierdzenie przelewu, dziennik szkoleń, faktura. Po zakończeniu szkolenia masz 14 dni na złożenie wyżej wymienionych dokumentów w Urzędzie Pracy.

Sprawdzimy dla Ciebie terminy naboru do programu KFS - wypełnij formularz

Zgoda
X